මහීශ් තීක්ශගේ සුපිරි පන්දු යැවීම අපතේ යයි. NYS කණ්ඩායම අවසන් මහා තරඟයට..

(වීඩියෝ එක පහළින්ම නැරඹිය හැක). හයවන වරටත් පවත්වන ලද  අබුඩාබි T10 තරඟාවලියේ Qualifier 1 තරඟය ලෙස අද (3) පැවතී Samp

Read more

ඉසුරු උදාන ක්‍රීඩා කරන Northern Warriors කණ්ඩායමට කඩුලු 6ක විශිෂ්ඨ ජයක්.

(වීඩියෝ එක පහළින්ම නැරඹිය හැක).. 2022 අබුඩාබි T10 තරඟාවලියේ 12 වන තරඟය ලෙස පැවතී තරඟයෙන් බංග්ලා ටයිගර්ස් කණ්ඩායම පරදා කඩුලු

Read more

අබුඩාබි T10 තරඟාවලියේදී මතීෂ පතිරණගෙන් සුපිරි පන්දුයැවීමක්.

(වීඩියෝ එක පහළින්ම නැරඹිය හැක).. 2022 අබුඩාබි T10 තරඟාවලිය ආරම්භ වෙමින් පැවතී පලමු තරඟයෙන් නිව් යෝර්ක් ස්ට්රයිකර්ස් කණ්ඩායම පරදා ලකුණු

Read more

ඩෙකෑන් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම මෙවර අබුඩාබි T10 ලීගයේ ශුරතාවය දිනාගැනීමට සමත් වෙයි.

අබුඩාබි T10 ලීග් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය ලෙස අද (04) පැවතී Delhi Bulls කණ්ඩායම හා Deccan Gladiators කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන්

Read more

බංග්ලා ටයිගර්ස් කණ්ඩායම පරදා ඩෙකෑන් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්.

අබුඩාබි T10 ලීග් තරඟාවලියේ 27වන තරඟය ලෙස අද (01) පැවතී Bangla Tigers කණ්ඩායම හා Deccan Gladiators කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් ලකුණු

Read more

මෙවර තරඟාවලියේ චෙන්නායි බ්‍රේව්ස් කණ්ඩායම කණ්ඩායමට පලමු ජය වාර්ථා කරයි.

අබුඩාබි T10 ලීග් තරඟාවලියේ 26වන තරඟය ලෙස අද (29) පැවතී Chennai Braves කණ්ඩායම හා Northern Warriors කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් කඩුලු

Read more

චෙන්නායි බ්‍රේව්ස් පරදා ඩෙකෑන් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්.

අබුඩාබි T10 ලීග් තරඟාවලියේ 18වන තරඟය ලෙස අද (26) පැවතී Chennai Braves කණ්ඩායම හා Deccan Gladiators කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් කඩුලු

Read more

චෙන්නායි බ්‍රේව්ස් පරදා නොදර්න් වෝරියස් කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්.

අබුඩාබි T10 ලීග් තරඟාවලියේ 14වන තරඟය ලෙස අද (24) පැවතී Northern Warriors කණ්ඩායම හා Chennai Braves කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් ලකුණු

Read more