බිග් බෑශ් ලීගයේ ශ්‍රී ලංකා එකම නියෝජනය චමරි අතපත්තුගෙන් වේගවත් දැවැන්ත ඉනිමක්.

2021 Women’s Big Bash league තරඟාවලියේ 41 වන තරඟය ලෙස පැවතී ශ්‍රී ලංකා එකම නියෝජනය චමරි අතපත්තු ක්‍රීඩා කරන Perth

Read more