මෙල්බර්න් ස්ටාර්ස් හමුවේ, පර්ත් ස්කෝචර්ස් කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්.

මෙවර බිග් බෑශ් ක්‍රිකට් ලීගයේ 44 වන තරඟය ලෙස පැවතී ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජිලෝන්ග්හි පැවැති පර්ත් ස්කෝචර්ස් හා මෙල්බර්න් ස්ටාර්ස් යන කණ්ඩායම්

Read more