එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ අශාන් ප්‍රියන්ජන් සුපිරි තුන්ඉරියව් දක්ශතා දක්වයි.

එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ ඊයේ (6) පැවතී Bhairahawa Gladiators කණ්ඩායම හා Kathmandu Kings Xi කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් ලකුණු 16ක ජයක්

Read more

එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ අද පැවතී තරඟවලදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ශතා.

එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ 15 වන හා 16 වන තරඟ ලෙස අද පැවතී Chitwan Tigers හා Bhairahawa Gladiators අතර තරඟය

Read more

අසේල ගුණරත්නගේ වේගවත් ඉනිම හේතුවෙන් Pokhara Rhinos කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්.

එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ 14 වන තරඟය ලෙස අද (2) පැවතී Birantnagar Warriors කණ්ඩායම හා Pokhara Rhinos කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන්

Read more

Biratnagar Warriors කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවතී තරඟයෙන් Lalitpur patriots කණ්ඩායමට ලකුණු 37ක ජයක්.

එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ 11 වන තරඟය ලෙස අද පැවතී Lalitpur patriots කණ්ඩායම හා Biratnagar Warriors කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් ලකුණු

Read more

Everest premier league තරඟාවලියේ Lalitpur patriots හා Bhairahawa Gladiators කණ්ඩායම් අතර තරඟය ජයපරාජයෙන් තොරව නිමාවෙයි.

එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ 10 වන තරඟය ලෙස Lalitpur patriots කණ්ඩායම හා Bhairahawa Gladiators කණ්ඩායම් දෙක අතර තරඟය අවසානයේදී ලකුනු

Read more