උපුල් තරංගගේ හා T.M ඩිල්ශාන්ගේ වේගවත් අර්ධ ශතක ලයන්ස් කණ්ඩායමට ජයගෙන එයි.

(වීඩියෝ පහළින්ම නැරඹිය හැකිය) 2023 ලෙජන්ඩ් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය ලෙස පැවතී ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩායම හා වර්ල්ඩ් ජයන්ට්ස්

Read more

උපුල් තරංගගෙන් අර්ධ ශතකක්. ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩාම අවසන් මහා තරඟයට.

(වීඩියෝ එක පහළින්ම නැරඹිය හැකිය) 2023 ලෙජන්ඩ් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ Eliminator තරඟය ලෙස පැවතී ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩායම හා ඉන්දියා මහරාජාස්

Read more

ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ් කණ්ඩායම අවසන් මහා තරඟයට….

(වීඩියෝ පහළින් නැරඹිය හැකියි) මෙම වසරේ Road Safety ලෙජන්ඩ් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරඟය ලෙස පැවතී ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්

Read more

2022 Friendship cup තරඟාවලියේ ශූරතාවය පකිස්තාන ලෙජන්ඩ් කණ්ඩායමට.

(වීඩියෝ එක පහළින් නැරඹිය හැක) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පැවැත්වුන Friendship CUP නම් පන්දුවාර 10කින් යුත් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය

Read more

පකිස්තාන ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම පරදා ලකුණු 15ක ජයක් ලබාගැනීමට වර්ල්ඩ් ලෙජන්ඩ් කණ්ඩායම සමත්වෙයි.

(වීඩියෝ එක පහළින් නැරඹිය හැක) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පැවැත්වන Friendship CUP නම් පන්දුවාර 10කින් යුත් තරඟාවලියේ හතරවන තරඟය ලෙස

Read more

ඉන්දීය ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම පරදා වර්ල්ඩ් ලෙජන්ඩ් Xi කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයක්.

(වීඩියෝ එක පහළින් නැරඹිය හැක) කණ්ඩායම් 5කින් සමත්විත එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පැවැත්වන Friendship CUP නම් පන්දුවාර 10කින් යුත් තරඟාවලියේ

Read more

පලමු වරට පැවතී ලෙජන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ ශූරතාවය වර්ල්ඩ් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායමට.

(වීඩියෝ එක පහළින් නැරඹිය හැක) 2022 ලෙජන්ඩ් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය ලෙස අද පැවතී ආසියා ලයන්ස් හා වර්ල්ඩ්

Read more

වර්ල්ඩ් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායම හමුවේ ඉන්දියා මහරාජාස් කණ්ඩායම පරාජය වීමෙන් ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩායම අවසන් මහාතරඟයට.

(වීඩියෝ එක පහළින් නැරඹිය හැක) ලෙජන්ඩ් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ 6වන තරඟය ලෙස අද (27) පැවතී ඉන්දියා මහරාජාස් හා වර්ල්ඩ් ජයන්ට්ස්

Read more

ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩායම පරදා, වර්ල්ඩ් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායට පහසු ජයක්.

(වීඩියෝ එක පහළින් නැරඹිය හැක) ලෙජන්ඩ් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ 5වන තරඟය ලෙස අද පැවතී ආසියා ලයන්ස් හා වර්ල්ඩ් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායම

Read more

ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩායම තරඟාවලියේ දෙවන ජයග්‍රහණය වාර්ථා කරයි.

2022 ලෙජන්ඩ් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ 4වන තරඟය ලෙස පැවතී ආසියා ලයන්ස් කණ්ඩායම හා ඉන්දියා මහරාජාස් කණ්ඩායම අතර තරඟයෙන් ලකුණු 50ක

Read more