සුපිරි ක්‍රීඩක ශෙහාන් ජයසූරියගේ වේගවත් ඉනිමක්.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කර, පසුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට සමුදී ඇමරිකාව බලා පිටත් වී ගිය ශෙහාන් ජයසූරිය මේ

Read more