ශ්‍රී ලංකා – ඉන්දියා තරඟාවලියේ කාල සටහන නිකුත් කරයි.

එක්දින තරඟ 3ක් හා විස්සයි විස්ස තරඟ 3කින් සමන්විත තරඟාවලියක් ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බව ඉන්දීය ක්‍රිකට් සභාපති සවුරම් ගංගුලි

Read more